Olika typer av syndrom

Fetalt alkoholsyndrom

Fetalt alkoholsyndrom förkortas FAS, och är en medicinsk diagnos som ungefär två människor per tusen invånare i Sverige har. Till skillnad från många andra medfödda utvecklingsstörningar eller funktionsnedsättningar, som läkare och forskare inte vet helt klart vad de orsakas av, är det i fallet med fetalt alkoholsyndrom glasklart: syndromet drabbar de barn vars mamma drack alkohol under graviditeten.

Vilken effekt detta alkoholintag under graviditeten har på fostret kan variera stort. Alkoholen tas upp i moderns blod, som obehindrat passerar placentan och når fostret, där den kan orsaka en rad hjärnskador eller missbildningar. För att diagnosticeras med FAS finns fyra kriterier som patienten måste ”uppfylla”: att modern har druckit alkohol under graviditeten, att barnet lider av tillväxthämning, att han eller hon uppvisar specifika ansiktsdrag och att det också finns symptom från centrala nervsystemet. Många barn vars mödrar har druckit alkohol under graviditeten lider av mindre missbildningar eller hjärnskador, men uppfyller inte kriterierna för att diagnosticeras. Därför finns numera ett samlingsbegrepp för alla typer av skador som har uppkommit till följd av moderns alkoholkonsumtion under graviditeten: Fetal Alcohol Spectrum Disorders, eller på svenska fetala alkoholspektrumstörningar, som förkortas FASD.Fetalt alkoholsyndrom 1

Några av de symptom på störningar i centrala nervsystemet som FAS- eller FASD-diagnosticerade kan lida av är sömnrubbningar, synskador, hörselskador, hyperaktivitet, inlärningssvårigheter, försenad talutveckling och dålig motorik. Förutom dessa symptom, som kan ha allvarlig inverkan på barnets framtida liv, kan vissa fysiska anomalier också uppstå. Några exempel är epikantusveck (som är veck i den inre ögonvrån), lågt sittande öron, slät överläpp och ett platt mellanansikte. Dessa drag brukar bli mindre tydliga efter puberteten, men kommer med andra ord att påverka hela barnets uppväxt.

De som har drabbats värst upptäcks ofta tidigt, och kan få hjälp av vården. Men för de med bara några av symptomen kan de falla mellan stolarna, och kämpa hela livet utan att veta varför de till exempel har svårare att koncentrera sig i skolan än alla andra. De flesta fallen av FAS eller FASD upptäcks när barnen är i treårsåldern, eftersom det är då man faktiskt börjar ställa krav på att de ska prata, vara sociala med andra barn och lära sig saker.

Dessa skador kan uppstå oavsett om mamman dricker regelbundet under graviditeten eller bara en enstaka gång. Under alla andra faser av livet kan man således dricka alkohol om man vill det, till exempel whisky, men under graviditeten och under amningen ska man absolut, under alla omständigheter, låta bli det.

Taggar:
techcompass