Olika typer av syndrom

Polands syndrom

Polands syndrom är en medfödd defekt som innebär att stora bröstmuskeln saknas på ena sidan. Det är ett mycket ovanligt syndrom som bara drabbar en på 20 000-30 000 människor. Det är dock tre gånger vanligare hos pojkar än hos flickor. Det är också vanligare att defekten drabbar den högra sidan av kroppen än den vänstra.

Förutom att stora bröstmuskeln, eller pectoralis major, saknas, kan andra avvikelser i bröstmuskulaturen också förekomma. Till exempel kan även andra muskler på den drabbade sidan saknas eller vara underutvecklade. Syndromet kan också påverka bröstkorgen, till exempel genom att revbenen är förkortade eller mer synliga på grund av mindre underhudsfett. Även bröstvårtorna kan se annorlunda ut, och behåringen under armarna kan förändras till att vara sparsam eller växa på fel ställe. För kvinnor yttrar sig syndromet ofta som att ett av brösten är underutvecklat, eller inte utvecklas alls.

Även armen, oftast på motsvarande sida som den saknade bröstmuskeln, kan se annorlunda ut som en följd av syndromet. Benen i underarmen kan till exempel vara förkortade, och det är vanligt att fingrarna i handen också är markant förkortade, och ibland även hopväxta.

Polands syndrom beror inte på gener eller ärftlighet. Man tror att det uppkommer under den sjätte veckan av graviditeten, och beror på en tillfällig syrebrist hos fostret. Denna syrebrist antas påverka de blodkärl som förser den vävnad med blod som senare ska utvecklas till bröstmuskulatur. Variationerna i hur syndromet yttrar sig tros bero på hur länge syrebristen varar och var exakt den uppkommer.

Namnet kommer från engelsmannen och läkaren sir Alfred Poland, som upptäckte syndromet redan på 1840-talet då han dissekerade kroppen av en avliden fånge. Han beskrev de symptom han fann, och när en annan engelsman och kirurg vid namn Patrick Wesley Clarkson år 1962 fann samma symptom i ett annat fall fick de namnet Polands syndrom.Polands syndrom 2

Polands syndrom medför i de allra flesta fall inga hälsoproblem, utan är en estetisk defekt som kan korrigeras med plastikkirurgi genom ett implantat där bröstmuskeln skulle ha suttit. Här finner du en professionell aktör inom området för plastikkirurgi. Det går i många fall att förbättra utseendet markant, även om normalisering kanske inte är möjlig.

Taggar:
techcompass