Olika typer av syndrom

Snarkning kan vara farligt

Nästan hälften av alla vuxna snarkar och förutom att det är störande kan det dessutom vara farligt för hälsan. En del snarkar så väldigt att de får korta andningsstopp under natten och det är mycket tärande och gör att man sällan känner sig helt utvilad. Forskning visar att de flesta som snarkar lider av sömnbrist och det i sin tur kan leda till bland annat ett förhöjt blodtryck. Undersökningar visar även att snarkare har sämre sexliv, ofta på grund av att en fjärdedel av alla par där en snarkar, väljer att sova separat för att undvika oljudet.

Hur farligt är det att snarka?

Hur farligt är det då att snarka? Snarkning innebär ofta sämre sömn och risk för andningsuppehåll. Cirka tio procent av alla snarkare lider av sömnapné, det vill säga andningsuppehåll under sömnen, och detta höjer risken att drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar. Det går att behandla sömnapné men risken för felbehandling är vanlig eftersom en person som söker hjälp för blodtrycket behandlas för det och inte snarkningen och andningsuppehållet som i detta fall är orsaken. Varför får man sömnapné? Tungan faller bakåt i svalget och täpper till luftströmmen. Det är vanligare hos personer som har överbett eller förstorade halsmandlar. Även personer med övervikt kan drabbas på grund av de har större fettvävnad i halsen.

Symptom och behandling av sömnapné

Symptomen vid sömnapné brukar vara att man är extra trött på morgonen när man vaknar eller under lång tid inte känner sig riktigt utsövd. Man kan även ha en klumpkänsla i halsen och vakna flera gånger under natten och vara kissnödig. Ta kontakt med vårdcentral om du känner dessa symptom eller om någon i din närhet upptäcker att du har andningsuppehåll. Om det behövs kan du få remiss för att få genomgå sömnapnéutredning för att mäta dina andningsstopp. Om det krävs behandling kan den ske genom en mask som tillför syre under natten eller en speciell bettskena. Ibland kan några kilos viktminskning hjälpa.

techcompass