Inlägg taggade med "Syndrom"

Hortons huvudvärk

Hortons huvudvärk

Hortons huvudvärk är en sjukdom som fått sitt namn av den amerikanske läkaren Bayard Taylor Horton. Han forskade kring sjukdomen och var den som först skrev om den, år 1939. Hortons huvudvärk är en mycket smärtsam men ofarlig sjukdom, som innebär att man drabbas av episoder av mycket intensiv huvudvärk, […]

Läs mer

Fetalt alkoholsyndrom

Fetalt alkoholsyndrom

Fetalt alkoholsyndrom förkortas FAS, och är en medicinsk diagnos som ungefär två människor per tusen invånare i Sverige har. Till skillnad från många andra medfödda utvecklingsstörningar eller funktionsnedsättningar, som läkare och forskare inte vet helt klart vad de orsakas av, är det i fallet med fetalt alkoholsyndrom glasklart: syndromet drabbar […]

Läs mer

Ehler-Danlos syndrom

Ehler-Danlos syndrom

Ehler-Danlos syndrom, förkortat EDS, är en ärftlig sjukdom som innebär avvikelser i bindvävnaderna. Den påverkar huden, lederna, ligamenten och blodkärlen i kroppen. Personer med EDS lider ofta av ömtålig hud och får lätt blåmärken, och har överrörliga leder, vilket ofta leder till kronisk smärta eftersom musklerna hela tiden är spända […]

Läs mer

Downs syndrom

Downs syndrom

Downs syndrom är en form av utvecklingsstörning. En utvecklingsstörning innebär att man har svårt för att lära sig saker, och svårt för att tänka abstrakt. Det innebär också att man har nedsatt intelligens. Snittet för folket i Sverige är ungefär 100 i intelligenskvot. De som har en lindrig utvecklingsstörning har […]

Läs mer

Polands syndrom

Polands syndrom

Polands syndrom är en medfödd defekt som innebär att stora bröstmuskeln saknas på ena sidan. Det är ett mycket ovanligt syndrom som bara drabbar en på 20 000-30 000 människor. Det är dock tre gånger vanligare hos pojkar än hos flickor. Det är också vanligare att defekten drabbar den högra sidan av […]

Läs mer
techcompass