Okategoriserade

Zikaviruset

Fall med människor smittade av zikaviruset har upptäckts i Florida och det utan att de har rest till riskfyllda länder. Viruset som hittills har drabbat Sydamerika och Karibien sprids genom smittade myggor men också genom oskyddat sex då det har upptäcks i sädesvätskor. De flesta som smittas har inga symptom men om det sprids från en gravid kvinna till fostret kan det orsaka fosterskador, bland annat mikrocefali och olika ögonsjukdomar. Endast en av fem smittade får symptom och zikafeber. Det börjar med en lätt huvudvärk som sedan går över till utslag, feber och ryggsmärtor.

Hur kan jag skydda mig?

Kan zikaviruset komma att spridas i Europa? Risken för sittspridning i Europa är mycket liten, men det är ändå viktigt att vara medveten och att skydda sig mot myggstick. Det är inte omöjligt att smittade myggor kan komma till södra Europa. Däremot har man en bra övervakning av både sjukdomsfall och myggor i Europa och därför får vi snabbt information ifall riskerna ökar. Risken att zikaviruset ska spridas i Sverige genom myggor är minimal. Att den kan spridas genom sex är dock inte omöjligt och därför bör alla som rest till riskfyllda länder använda kondom sex till åtta veckor efter hemkomsten.

Zikavirusets historia och spridning

1947 isolerades för första gången viruset på en apa i Zikaskogen i Uganda. Det första dokumenterade fallet på människor var 2007 i Mikronesien. 2014 spreds viruset över Stilla havet och vidare till Sydamerika, Centralamerika och Karibien. 2016 klassades viruset som en pandemi och nu upptäckte man även den första kopplingen till fosterskador. Reserekommendationer utfärdades av flera länder och man uppmanar gravida att inte resa till riskfyllda länder. Februari 2016 klassade WHO smittspridningen till ett internationellt nödläge och man befarar att inom slutet av året kan det finnas upp till 4 miljoner smittade. Idag är Brasilien mest drabbat och i en region har en procent av de nyfödda mikrocefali.

techcompass